Partnership Academy

Skip to main content

Loading...

Editing previous response:

Please fix the highlighted areas below before submitting.

Student Enrollment Form - Somali

Fomkale oo cusub waa in lobuxiyo ilma kasto oo bilaabayo Partnership Academy.

Fadlan buuxi fomka hose oo calaamada kuqoron*.

Magaca ardayga oo sadaxan

Fadlan nosheeg sanadka ilmahada oo bilaabayo schoolka*
Answer Required
Darojada ardayga oo sanadkan loo doortay*
Answer Required

Waalidka ilaliyaha ah magacisa oo sadaxan

Cinwaanka Guriga

Gobol ka *
Answer Required
Confirmation Email