Partnership Academy

Skip to main content

Wolf Paw Winners 2/12/21

Congrats to this weeks wolf paw winners! If you want to send a message or nominate your child for next weeks video you can e-mail sparky@paschool.org or text ‪(612) 424-9805‬.
*****
¡Felicidades a los ganadores de las patas de lobo de esta semana! Si desea enviar un mensaje o nominar a su hijo para el video de las próximas semanas, puede enviar un correo electrónico a sparky@paschool.org o enviar un mensaje de texto al (612) 424-9805.
*****
Waxaan ku faraxsanahay toddobaadyadan guuleystayaasha yeyda! Haddii aad rabto inaad farriin dirto ama u magacawdo ilmahaaga fiidiyaha toddobaadyada soo socda waxaad u diri kartaa emayl sparky@paschool.org ama farriin (612) 424-9805.