Partnership Academy

Skip to main content

We Need Your Help

Hello PA Families,

We continue the search for our next Executive Director of Partnership Academy. Will you help us in that search? We are looking for volunteers to be on our Executive Director Search Committee. Your voice matters. We ask that you sit on a panel during the interviews and help us find that special person. 6-10 hours over the next couple of months. Please reply to PABoardChair@gmail.com with your interest.

 

Thank you,

Emily Dalager, Partnership Academy Board of Directors, Chair
Hola familias de PA,

Continuamos la búsqueda de nuestro próximo Director Ejecutivo de Partnership Academy. ¿Nos podrían ayudar en esa búsqueda? Buscamos voluntarios para formar parte de nuestro Comité de Búsqueda de Directores Ejecutivos. Tu voz importa. Les pediremos que sean parte de un panel de entrevistas y nos ayuden a encontrar a esa persona especial. 6-10 horas durante los próximos meses. Responda a PABoardChair@gmail.com con su interés.

 

Gracias,

Emily Dalager, Mesa Directiva de Partnership Academy, presidentaWaa salaaman tihiin Qoysaska PA,

Waxaan sii wadaynaa raadinta agaasimeheena gobolka ee xiga ee  Akadeemiyada Iskaashiga. Ma naga caawin doontaa raadintaas? Waxaan raadineynaa mutadawiciin inay ka mid noqdaan Guddiga Fulinta Raadinta Agaasimaha Fulinta. Codkaagu waa muhiim ah. Waxaan kaa codsaneynaa inaad fadhiisato guddi inta lagu jiro wareysiyada oo aad naga caawiso sidii aan u heli lahayn qofkaas gaarka ah. 6-10 saacadood labada bilood ee soo socda. Fadlan ugu jawaab PABoardChair@gmail.com adiga oo xiisaynaya.

 

Mahadsanid,

Emily Dalager, Guddiga  Agaasimayaasha Akadeemiyada Iskaashiga, Guddoomiye