Partnership Academy

Skip to main content

Welcome to Partnership Academy

This institution is an equal opportunity provider.

Dear families,
We know that recent events in our community have been very heavy and there is so much pain surrounding the tragic deaths of Daunte Wright, Adam Toledo, George Floyd, and so many others. Our educators and staff are here to check in and support your children, showing love and care during hard times. You may be wondering how to help your child at home. Here are some resources we hope you will find helpful. Please reach out to us with any needs, including if you or your child would like to speak with someone about the big emotional toll from these hard times.
English
****
Apreciables familias,
Sabemos que los acontecimientos recientes en nuestra comunidad han sido muy pesados y hay mucho dolor en torno a las trágicas muertes de Daunte Wright, Adam Toledo, George Floyd y tantos otros. Nuestros educadores y personal están aquí para acompañar y apoyar a sus hijos, mostrándoles amor y cuidado durante los tiempos difíciles. Quizás se pregunte cómo ayudar a su hijo en casa. Aquí hay algunos recursos que esperamos sean útiles. Comuníquese con nosotros si tiene alguna necesidad, incluso si usted o su hijo desean hablar con alguien sobre el gran costo emocional de estos tiempos difíciles.
Espanol
***
Qoysaska qaaliga ah,
Waxaan ognahay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay bulshadeena ay ahaayeen kuwa aad u culus oo ay jiraan xanuun aad u badan oo ku xeeran geerida naxdinta leh ee Daunte Wright, Adam Toledo, George Floyd, iyo kuwa kale oo badan. Macalimiinteenna iyo shaqaalaheennu waxay halkan u joogaan inay hubiyaan oo ay taageeraan carruurtaada, iyagoo muujinaya jacayl iyo daryeel xilliyada adag. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida ilmahaaga looga caawiyo guriga. Waa kuwan qaar ka mid ah kheyraadka aan rajeyneyno inaad ka heli doonto waxtar. Fadlan nala soo xiriir wixii baahiyo ah, oo ay ku jirto haddii adiga ama ilmahaagu aad jeceshahay inaad qof kala hadasho dhibaatada shucuureed ee xilliyadan adag.
Somali