Partnership Academy

Skip to main content

Welcome to Partnership Academy

We are still determining what learning model PA can start the year with following the Governor’s announcement today.  A big part of that decision is based on the COVID-19 caseload in Hennepin County, staff capacity, and families’ feedback.  Please take 5 minutes to fill out this survey.  A PA staff member will be following up via phone next week if you have any questions. .
 
Todavía estamos determinando qué modelo de aprendizaje PA puede comenzar el año después del anuncio del Gobernador hoy.  Una gran parte de esa decisión se basa en la carga de casos COVID-19 en el condado de Hennepin, la capacidad del personal y los comentarios/opiniones de las familias.  Les pedimos de  favor, que tomen 5 minutos para completar esta encuesta.  Un miembro del personal de PA estará llamándole por teléfono la próxima semana si tiene alguna duda o pregunta.
 
Waxaan wali go’aansanaynaa nooca nooca waxbarasho ee PA uu ku bilaabi karo sanadka iyadoo la raacayo ku dhawaaqida Gudoomiyaha maanta. Qayb weyn oo ka mid ah go'aankaas waxay kuxirantahay COVID-19 kiis culays oo ku yaal degmada Hennepin, awooda shaqaalaha, iyo ra'yi celinta qoysaska. Fadlan u qaado 5 daqiiqo inaad buuxiso sahamintan. Xubin ka tirsan shaqaalaha PA ayaa taleefoonka kula socon doona wiigga dambe haddii aad wax su'aalo ah qabtid.