Partnership Academy

Skip to main content

News & Announcements

May Newsletter is Here!

Check out all the great things happening at PA!
*****
¡Vea todas las cosas maravillosas que están sucediendo en PA!
*****
Fiiri dhammaan waxyaalaha waaweyn ee ka dhacaya PA!

Happy Asian American and Pacific Islander Heritage Month

May is Asian American and Pacific Islander month. We celebrate and learn the history of the many contributions Asian Americans and Pacific Islander communities have made in the United States.
*****
Mayo es el mes de los asiáticos americanos y de las islas del Pacífico. Celebramos y aprendemos la historia de las muchas contribuciones que las comunidades asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico han hecho en los Estados Unidos.
*****
Maajo waa bisha Aasiya Ameerika iyo Jasiiradaha Baasifigga. Waxaan u dabaaldegnaa oo barannaa taariikhda waxtarka badan ee Aasiya Ameerika iyo bulshooyinka Jasiiradaha Baasifigga ay ka sameeyeen Mareykanka.

Vaccine Clinic at Partnership Academy Sunday May 2nd.

A free vaccine clinic will be held at Partnership Academy on Sunday May 2nd from 9am-3pm. Please, share!
*****
Se llevará a cabo una clínica de vacunación gratuita en Partnership Academy el domingo 2 de mayo de 9 am a 3 pm. ¡Por favor comparte!
*****
Xarun caafimaad oo tallaal oo bilaash ah ayaa lagu qaban doonaa Akadeemiyadda Iskaashiga maalinta Axadda ee taariikhdu tahay May 2da markay tahay 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo. Fadlan, wadaag!

4/29/21 Board Meeting

As a result of the COVID-19 outbreak and in accordance with MN §13D, the Board Chair of Partnership Academy has decided to hold its April 29, 2021 Board Meeting, via Zoom by dial-in and not physically at the school. Documents pertaining to this meeting can be found by clicking the header above.

If you would like to make a statement during the Public Statement portion of the meeting, please email your name and number to info@paschool.org.

Dial-in: 312 626 6799
Meeting ID: 854 0952 5065
Passcode: 058953
RSS Feed