Partnership Academy

Skip to main content

News & Announcements

Eid Mubarak

Eid Mubarak to all our community members celebrating Eid al-Fitr in the coming days!

Congrats Wolf Paw Winners and Parent/Guardian(s)!

Congratulations to this week's Wolf Paw Winners and Parent/Guardian(s) for the month of April!
*****
¡Felicitaciones a los ganadores de Wolf Paw y a los padres / tutores durante el mes de abril!
*****
Waxaan ugu hambalyeynayaa Guusha Wolf Paw ee toddobaadkan iyo Waalidka / Ilaaliyaha (yada) bisha Abriil!

Rental Assistance Available

Click the image to learn more about a rental assistance program available.
*****
Haga clic en la imagen para obtener más información sobre un programa de asistencia de alquiler disponible.
*****
Dhagsii sawirka si aad waxbadan uga ogaato barnaamijka kaalmada kirada ee la heli karo.

May Newsletter is Here!

Check out all the great things happening at PA!
*****
¡Vea todas las cosas maravillosas que están sucediendo en PA!
*****
Fiiri dhammaan waxyaalaha waaweyn ee ka dhacaya PA!

Happy Asian American and Pacific Islander Heritage Month

May is Asian American and Pacific Islander month. We celebrate and learn the history of the many contributions Asian Americans and Pacific Islander communities have made in the United States.
*****
Mayo es el mes de los asiáticos americanos y de las islas del Pacífico. Celebramos y aprendemos la historia de las muchas contribuciones que las comunidades asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico han hecho en los Estados Unidos.
*****
Maajo waa bisha Aasiya Ameerika iyo Jasiiradaha Baasifigga. Waxaan u dabaaldegnaa oo barannaa taariikhda waxtarka badan ee Aasiya Ameerika iyo bulshooyinka Jasiiradaha Baasifigga ay ka sameeyeen Mareykanka.

Vaccine Clinic at Partnership Academy Sunday May 2nd.

A free vaccine clinic will be held at Partnership Academy on Sunday May 2nd from 9am-3pm. Please, share!
*****
Se llevará a cabo una clínica de vacunación gratuita en Partnership Academy el domingo 2 de mayo de 9 am a 3 pm. ¡Por favor comparte!
*****
Xarun caafimaad oo tallaal oo bilaash ah ayaa lagu qaban doonaa Akadeemiyadda Iskaashiga maalinta Axadda ee taariikhdu tahay May 2da markay tahay 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo. Fadlan, wadaag!
RSS Feed